Genel kültür testleri #11

#1 Pişip pişmediğini anlamak için masa üstünde çevrilen yiyecek hangisidir?

#2 Karikatür dergileri genellikle hangi periyotla çıkar?

#3 Kıymetli mücevherlerin konulduğu süslü kutular genellikle hangisiyle kaplanmış olur?

#4 Eskiden hangisi bakkallarda yarım olarak da satılırdı?

#5 Hangi şehir bıçaklarıyla ünlüdür?

#6 Deve kervanlarının en başında genellikle hangi hayvan olur?

#7 İçine yün, pamuk doldurularak yapılan, baklava görünümlü kumaş türüne ne ad verilir?

#8 Yılanların, yenisinin oluşması için her yıl üzerlerinden çıkardıkları derileri hangi adla anılır?

#9 Arapça kökenli “Ya Kebikeç”, Osmanlı'da hangisinden korunmak için sıkça kullanılan bir sözdür?

#10 Adını bir azizden alan alfabe hangisidir?