Genel kültür testleri #37

#1 “Ali Baba ve Kırk Haramiler” hikayesindeki Ali Baba nerelidir ve hikaye hangi ülkede geçmektedir?

#2 Futbol maçlarının oynandığı çimlerle kaplı alana ne ad verilir?

#3 Çivi, kilit, menteşe gibi malzemeleri satan kişilere ne ad verilir?

#4 Topkapı Sarayı İstanbul’un hangi semtindedir?

#5 Devlet memurlarının haftalık çalışma süresi genel olarak kaç saattir?

#6 Bir sıvının sertlik derecesine ne ad verilir?

#7 Bir kişinin, suçluluğu kanunen ispatlanıncaya kadar suçsuz sayılacağını ifade eden hukuk ilkesi hangisidir?

#8 Hangisi kadının işten ayrıldığında tazminat almaya hak kazandığı “haklı fesih” hallerinden biridir?

#9 Tıbbın simgesi hangi hayvandır?

#10 Sahafta ne alınıp satılır?